Gesprekstherapie

De therapie is gebaseerd op de gespreksmethodiek van Prof. Dr. Gerard Egan, grondlegger van counseling in de Verenigde Staten. Belangrijkste doel van de therapie is persoonlijke groei.


Uitgangspunten

Visie is de humanistische / cliëntgerichte psychologie van Carl Rogers.
Uitgangspunt is dat ieder mens het vermogen heeft om zichzelf te veranderen, ontwikkelen en ontplooien. Ieder mens maakt eigen keuzes, in een eigen tempo, omdat ieder mens uniek is door eigen ervaringen. 

Start 

Het eertste gespek volgt na een korte telefonische kennismaking.


Dit gesprek is inventariserend: 
Probleemsituatie
Hupvraag
Informatie

Er kunnen emoties loskomen. Die mogen er zijn en kunnen inzicht geven in thema's die een rol spelen bij het probleem.

Jij hebt de regie over je eigen ontwikkelingsproces, tijdens de sessies word je begeleid en ondersteund in dit proces. 

Vervolggesprekken

Tijdens volgende gesprekken word je begeleid bij het onderzoeken van de achtergrond van het probleem. 


Doel is het verkrijgen van nieuwe inzichten om anders met het probleem om te gaan. 


Het kan zijn dat de nieuwe inzichten voldoende voor je zijn om verder te kunnen. Het kan ook zijn dat je nog verder begeleid wil worden in het omzetten van je inzichten in verandering van gedrag.

Afronding

Het aantal gesprekken en tussenpozen worden afgestemd op jouw behoefte. Uitgangspunt is 3-6 sessies. Na elk gesprek wordt geëvalueerd waar je staat. 


Het proces is doorlopen wanneer het probleem voor jou voldoende hanteerbaar is.Ook kan de intensiteit van de begeleiding naar wens worden aangepast gedurende een overgangsperiode.


Het gesprek

Tijdens de gesprekken staat jouw ervaring centraal. Je hebt een probleemsituatie en je wilt daaraan werken.

Besproken wordt hoe het probleem in elkaar zit, hoe je dit ervaart, ermee omgaat en welk effect het op je heeft.


Je kunt je ervan bewust worden dat er meer thema's achter het probleem zitten, zoals overtuigingen, angsten, woede, verdriet.

Op deze thema's kan verder worden ingezoomd. Zo kunnen verbanden met andere ervaringen in het nu en in het verleden duidelijk worden.


Je kunt erachter komen dat je een manier hebt ontwikkeld om met bepaalde situaties om te gaan. En dat die manier je grip gaf of geeft op een situatie. Dit zou je een strategie kunnen noemen.

Door hier verder op in te gaan krijg je inzicht in het ontstaan en de functie van je strategie. Dit kan bijvoorbeeld zijn  zelfbescherming tegen pijn of angst.


Een strategie kan een automatisme zijn geworden die je ongemerkt toepast. Daar zit vaak de kern van het probleem.

De situatie waarvoor de strategie was bedoeld kan inmiddels veranderd zijn. De strategie is dan eigenlijk niet (meer) geschikt en beperkt je in je leven. 


De gesprekken geven je inzicht en ruimte om anders om te gaan met de situatie. 

Door dit proces te doorlopen, leer je hoe je je ervaringen kunt onderzoeken en patronen in denken, voelen en doen kunt ontdekken. Dit zal je helpen om ook op andere momenten in je leven je zelfoplossend vermogen in te zetten. 


Kosten en vergoedingen

De kosten van de therapiesessies komen in aanmerking voor vergoeding door zorgverkeraars.
Lees hierover meer onder: