Kwaliteit

Kwaliteitswaarden van Therapie Marly zijn: Respect, Echtheid, Vertrouwelijkheid en Deskundigheid. Zie 
Therapie Marly houdt zich aan ethische waarden en beroepscodes en geldende wet- en regelgeving. 


Beroepsregistraties

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).
De therapeut is verplicht tot permanente scholing en intervisie.

Daarnaast is de praktijk geregistreerd in het kwaliteitsregister van Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
  


Privacy 

Therapie Marly houdt zich aan het beroepsgeheim en gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens, zoals beschreven in de algemene voorwaarden en privacyverklaring. 


Tevredenheid en klachten

Tips, ervaringen en feedback zijn altijd welkom. De samenwerking gedurende de therapie is gebaseerd op openheid en transparantie. Als je ergens tegenaanloopt in de samenwerking, dan is het van belang dit aan te geven. Een goede samenwerkingsrelatie is essentieel voor het effect van de begeleiding. 


De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie en is er ook voor jou. Mocht je vragen of een klacht hebben, dan kun je contact opnemen.